بازار خرید ماست رامک

بازار خرید محصولات لبنی و ماست را چگونه ارزیابی می کنید؟ از جمله عواملی که بازار خرید یک محصول را رونق می باشد، کیفیت مطلوب آن و قیمت مناسبش می باشد.

بازار محصولات لبنی به ویژه ماست پروبیوتیک، را طعم خوشایند آن و بسته بندی متفاوتش  تعیین می کند.

ماست رامک یکی از برندهای لبنیات می باشد که با داشتن کیفیت مطلوب و بسته بندی مناسب، در گروه لبنیات داخلی و صادراتی جای گرفته است و بخشی از بازار خرید را از آن خود کرده است.