بازار فروش ماست گوسفندی

ماست گوسفندی، ماست بعمل آمده از تازه ترین شیر گوسفندان می باشد که به صورت های مختلف محلی و پاستوریزه تولید و عرضه میشوند.

ماست گوسفندی امروزه به طریق های مختلفی تهیه می شوند. این ماست از شیر گوسفند تولید می شود.

این ماست و ماست کیسه ایی در نوع سنتی بیشترین طرفدار را دارد به همین خاطر بیشتر تولیدکنندگان آن به صورت سنتی این ماست را عرضه و بفروش می رسانند. این محصول روند رو به رشدی در بازار فروش محصولات لبنی پیدا نموده است.