بزرگترین تولیدی ماست ۱۰۰گرمی

ماست ۱۰۰گرمی که در طعم های مختلف به بازار عرضه می شود، جزو سفارشات پرمصرف می باشد که برای رستوران ها، مجالس، ارگان های مختلف سفارش داده می شود.

مصرف بالای ماست ۱۰۰گرمی، موجب شده است تا هم بزرگترین تولیدکنندگان و هم تولیدکنندگان نوپا، این محصول را تولید کنند.

اکثر تولیدی های موجود لبنی ماست ۱۰۰گرمی را به صورت کم چرب، پرچرب و ماست موسیر عرضه می کنند.