تولید انواع ماست سون

ماست سون که یک نوع ماست خامه ای می باشد، محصولی متفاوت از ماست می باشد که توسط شرکت لبنیات کاله تولید می شود.

این نوع ماست خامه ای در انواع وزنها، در بسته بندی های سطلی و دبه ای تولید می شود. طعم ماست سون در میان سایر ماستهایی که در این شرکت و سایر شرکتهای لبنیات تولید می شود، منحصر به فرد است.

این ماست به شکل گسترده ای در سراسر ایران توزیع می شود و به عنوان محصول صادراتی نیز به سایر کشورها صادر می شود.