تولید کننده ماست طعم دار

تولید کننده ماست طعم دار و ماست خامه ای این ماست ها را در چه طعم هایی تولید می کنند؟ ماست های طعم دار در بازار های ایران چگونه پخش می شوند؟

برخی از کارخانه های تولیدی ماست ها را در طعم های متفاوتی تولید می کنند که برای نمونه می توان به ماست موسیر و ماست نعنا اشاره کرد که مشتریان بسیار زیادی دارند. تولید کننده ها این ماست ها را به طور عمده تولید و در بازرار ها از طریق نمایندگی ها پخش می کنند.