فروش انواع ماست کیسه ای

ماست کیسه ای را با کیفیتی دیگر تهیه کنید. انواع ماست های کیسه ای با کیفیت های مختلف، درصد چربی های گوناگون جهت فروش به بازار عرضه می شود. ماست کیسه ای نسبت به سایر ماستهای متداول در بازار غلظت بیشتری دارد که این میزان سفتی ماست، برای هر کارگاه تولیدی متفاوت می باشد.

در این مرکز فروش، ماست کیسه ای بدون هرگونه ماده افزودنی  به فروش می رسد.