قیمت انواع ماست شیرین

اکثر ماستهایی که در بازار وجود دارند، ماست شیرین هستند. چون تمایل ذائقه اکثر افراد، ماست شیرین را می پسندد. بنابراین تولید غالب شرکتهای تولیدی، صرف تولید ماست شیرین می شود و درصد کمی از آنها به تولید ماست ترش در کنار ماست شیرین می پردازند. انواع ماست شیرین با توجه به فرمولاسیون تولید آن، متفاوت است و طعم های متفاوتی دارد که همین امر موجب تفاوت در قیمت فروش آنها می شود.