قیمت انواع ماست کم چرب

ماستهای کم چرب با توجه به شرکتهای تولیدی مختلف، از درصدهای چربی مختلفی برای تولید آنها استفاده می شود. به همین دلیل در هر برند، تنوع ماست وجود دارد و موجب می شود که انواع ماستهای کم چرب در بازار، با شکل های مختلفی عرضه شود.

مشتریان با توجه به موارد مصرف خود، ماست با درصد چربی و ماست یونانی مورد نیاز خود را خریداری می کنند. همین امر موجب می شود که قیمت شرکتهای لبنی کمی با یکدیگر متفاوت باشد و نتوان قیمت دقیقی اعلام کرد.