قیمت تولید ماست چکیده سنتی

ماست چکیده سنتی با ماست چکیده صنعتی چه تفاوتی دارد؟ قیمت تولید ماست چکیده به صورت محلی آیا به صرفه می باشد؟ ماست کیسه ای و ماست چکیده را مردم از قدیم العیام به صورت سنتی و در منزل تهیه می کردند.

امروزه این تولید در کارخانه های لبنی و کارگاه های تولیدی محلی صورت می گیرد. تفاوت این ماست ها در مواد افزودنی در تولید آن و میزان درصد چربی و غلظت ماست می باشد.

قیمت تولید ماست محلی نسبت به صنعتی بیشتر می باشد، به همین دلیل قیمت فروش محصول به نسبت افزایش می یابد.