پخش بهترین ماست خامه ای سطلی گرینه

ماست خامه ای به ماستی گفته می شود که بالای پنج درصد چربی دارد، این ماست امروزه توسط شرکت گرینه با بهترین کیفیت تولید شده و بصورت سطلی پخش می شود.
شرکت گرینه امروزه انواع مختلفی از بهترین فراورده های لبنی به خصوص ماست را تولید می کند که ماست های تولید شده در درصد های چربی گوناگون پخش و توزیع می گردند.
ماست های بالای پنج درصد چربی نیز که ماست های خامه ای هستند از محصولات پرطرفدار شرکت گرینه اند و با بهترین سطج کیفی بصورت سطلی عرضه می شوند.
منبع: فروشگاه لبنیات ایران